18 February 2006

Lyrics of a Nice Gazal By Manhar Udhas

Gazal : Jyare Pranay Ni Jag Ma ...

----------------------------------------
A ankh ughade ane sarmay gazal
A kesh guunthe ane bandhay gazal
Kone Kahyu ke lay ne akar nathi hota
A ang marode ane vakhnay gazal
----------------------------------------

Jyare Pranay ni Jag ma Saruat thaye hase, (2)
Tyare Pratham Gazal ni Rajuat thaye hase.

Pehela Pavan ma Kyare Hati Atli Mahek, (2)
Rasta ma tari sathe mulakat thaye hase. (2)
Tyare Pratham Gazal ni Rajuat thaye hase.

Jyare Pranay ni Jag ma Saruat thaye hase,
Tyare Pratham Gazal ni Rajuat thaye hase.

Ghunghat khulyo haser ne ughadi hase savar, (2)
Julpho Dhali hase ne pachi rat thaye hase, (2)
Tyare Pratham Gazal ni Rajuat thaye hase.

Jyare Pranay ni Jag ma Saruat thaye hase,
Tyare Pratham Gazal ni Rajuat thaye hase.

Utri Gaya che phul na chehera vasant na,
Tara j Rup Rang vishe Vat thaye hase. (2)
Tyare Pratham Gazal ni Rajuat thaye hase.

Jyare Pranay ni Jag ma Saruat thaye hase,
Tyare Pratham Gazal ni Rajuat thaye hase.

Aa Dil ne te divas thi malyu dard dosto,
Duniya ni Je divas thi saruat thaye hase, (2)
Tyare Pratham Gazal ni Rajuat thaye hase.

Jyare Pranay ni Jag ma Saruat thaye hase,
Tyare Pratham Gazal ni Rajuat thaye hase.

1 comment:

Anonymous said...

execellent I also like it - viral mehta